Theo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Cao Ngạn, TP Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên mới phê duyệt, Công ty CP Tập đoàn Danko (Danko group) là nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án này theo hình thức chỉ định. Trước đó, hồi đầu tháng 5, UBND TP Thái Nguyên đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn, Thành phố Thái Nguyên. Theo đó, Công ty CP Tập đoàn Danko (Danko) là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển. Cụ thể, theo quy định, nếu chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu.

Tập đoàn Danko trúng thầu chỉ định thực hiện dự án “khủng” tại Thái Nguyên